- Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen


Eläintenhoitajana klinikalla, Las Palmasissa


"Eläinalan työ on minulle kutsumusammatti. Minulla on vahva luontainen hoivavietti eläimiä kohtaan"
- Marianne -


Ajatuksia eläintenhoitotyöstä...

Eläintenhoitajan työnkuva on hyvin laaja ja monipuolinen.

Se voi olla ensiavun antoa pienelle kanille, akvaarion putsaamista kotiloille, varsan koulutusta käsittelyyn, tai hiehon auttamista poikimisessa. Se on herätyksiä myös pyhäpäivänä klo 5:00 tai ulosteen siivoamista -30 pakkasella. Se on työtä eritteiden ja hajujen kanssa, se on vaarallista ja riskialtista. Onneksi se on myös äärimmäisen palkitsevaa, ainakin niille jotka tästä kaikesta nauttii.

Eläintenhoidon työnkuva koostuu lhäestulkoon siivoustyöstä. Asiakaspalvelua on suuri osa sekin, mutta eläintenhoitotyö on kuitenkin aina 100%:sti läsnä olemista, havainnointia ja eläinten käytöksen seurantaa. Hoitajan tunnetila heijastuu hoidettaviin eläimiin ja vaikuttaa niin työnlaatuun kuin työn tehokkuuteen.

Tehdessä töitä eläinten parissa, olet aina elävän olennon kanssa. Silloin tulee väistämättä tilanteisiin, joilloin tulee pystyä kommunikoida ja toimia selkeästi. Usein jo pieni kehon liike tai äänensävy on tosi paljon. On tutkittu että ihmisen kehonkieli ja eleet vaikuttavat paljon siihen, miten eläimet reagoi. Toki kaikki eläinten käytökseen liittyvät yksityiskohdat vaikuttavat myös, mutta hoitajan toiminta on isossa roolissa. Ja onhan se luonnollinenkin asia, että eläimet lukevat meitä koko ajan, sillä olemmehan sen silmissä laji ja yksilö muiden joukossa, aivan kuin vaikkapa esim. lehmä ja hevonen, kana ja ankka, kani ja koira toisilleen.


Ensimmäisen hevoseni kanssa, 2007


Hyvä hoitaja tuntee eläinlajin käyttäytymisen, ja tunnistaa onko eleet kivusta tai sairaudesta johtuvaa käytöstä, yksilöiden persoonallisuutta ja luonnetta, onko se vahvasti opittua, kenties vain lajityypillistä, rodulle tyypillistä vai kaikkea näitä sekasin. Myös elinmypäristö ja taustat ovat suuressa roolissa.


Eläintenhoito työssäni noudatan eläinsuojelulakia, ja tuen hyvää eettistä työtapaa. Toimin joka tilanteessa eläimen eduksi.


"Ekologisuus, kierrättäminen ja kestävä kehitys kulkevat luonnollisesti kaikki käsikädessä ja ovat myös osa minua. Eläinten hyvinvointiin kuuluvat ekologisuus, sillä meidän vastuu on myös pitää huolta luonnosta, koska se on eläinten elinympäristöä. Omalla toiminnallamme edistämme kestävä kehitystä!"
- Eläintenhoitaja Marianne -


Eläimen viisi vapautta

1) Vapaus nälästä ja janosta

2) Vapaus epämukavuudesta

3) Vapaus kivusta, loukkaantumisista ja sairauksista

4) Vapaus normaaliin käyttäytymiseen

5) Vapaus pelosta ja ahdistuksesta

(Farm Animal Welfare Council, Iso-Britannia)