- Eläinten kouluttaminen


"Pääasiassa opetan ja koulutan asiakkaitani kouluttamaan omia eläimiään, valistan ja opastan eri osa-alueissa, jotka tukevat hyvinvointia. Eläinten hoitotyössä eläinten oppimista ja koulutustyötä tapahtuu koko ajan, sillä vain kuollut eläin ei opi. Eläin on peili joka ei valehtele."
- Eläintenkouluttaja MarianneLista Suomessa toimivista ammattilaiskouluttajista löydät näiltä sivuilta www.elaintenkouluttajat.com


Lempisitaatteihini kuuluu mm. Bob Baileyn sanat
  "You get what you reinforcement"Ammattitutkinnon suorittaneena eläintenkouluttajana noudatan Suomen Eläintenkouluttajat Ry:n eettisiä sääntöjä. Olenkin tämän ammattiyhdistyksen virallinen jäsen, sekä hallituksessa toimin varajäsenenä ja tapahtumakoordinaattorina.

Työskentelen myös eläintenkoulutustyössä eläinsuojelulain mukaisesti, edistäen eläinten hyvinvointia ja terveyttä.


En käytä työssäni menetelmiä, jotka aiheuttavat eläimelle tarpeetonta pelkoa, tuskaa tai kipua. Pyrin myös kaikin keinoin välttämään liiallista stressitason nousua sekä pelkokynnyksen ylittämistä (flooding). 

Nämä eivät ole lainkaan tehokkaita oppimisen työkaluja, eivätkä kuulu minun työkalupakkiini.

Käytän koulutustyössäni eläimen oppimispsykologiaan, ja käyttäytymistieteeseen perustuvia koulutusmenetelmiä (mm. ehdollistumisen teoriat Ivan Pavlov, B.F Skinner). Positiivisen tunnetilan aiheuttaman vahvisteen käyttö koulutuksessa on tehokkain tapa saada eläin oppimaan toivottuja käytöksiä.

Oppimisen eri muotoja käytetään monipuolisesti hyväksi tehokkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Itse haluan syventyä opetuksessani aistimaailmaan ja tutkimaan ärsykkeiden vaikutuksia oppimiseen. Siksi esimerkiksi työ- ja oppimisympäristö (suunnittelu- ja pohjatyö) ovat tärkeimpiä työkalujani koulutuksessa.

Positiiviset tuntemukset saavat käytökset lisääntymään ja nämä myös tukevat eläimen hyvinvointia. 

Minulle koulutettava eläinlaji voi olla mikä vaan, sillä eläimet ovat aina yksilöitä, joiden käytöstä ja toimintaa ohjaa niiden luontaiset vaistot ja lajityypilliset tarpeet. Niiden huomioiminen koulutustyössä on erittäin tärkeää. 

Oppimisen lainalaisuudet toimivat kaikilla eläinlajeilla täysin samallalailla! 


Kaikki eläimet oppivat samalla tavalla!
Koulutukseni perustuu eläinten aistituntemuksien näkökulmasta katsottuna palkkioiden monipuoliseen käyttöön, eli vahvisteisiin(=positiivinen tunnetila tuova asia). Työni on ottaa selvää, mitä ovat ne asiat, joista eläin saa positiivisia tuntemuksia, ja joita  juuri se koulutettava eläinyksilö kokee tärkeäksi ja tavoittelemisen arvoiseksi. Vastapainoksi on tietenkin tärkeää ymmärtää, mitkä asiat taas vähentävät käytöksen todennäköisyyttä ja ottaa ne huomioon koulutuksessa. 

Palkkioita ja vahvisteita voi olla monia. Niitä voi löytyä niin kouluttajan taskusta kuin ympäristöstä. Myös ihminen tai sen toiminta voi olla eläimelle vahviste. Kouluttamisen kokonaisuuteen vaikuttavat monenlaiset tunteet, sillä ehdollistumisen teoria pätee aina. 

Eläin itse määrittelee mikä tuntuu siltä mukavalta, ja mikä ei. Siksi esimerkiksi eleiden ja käyttäytymisen oikeanlainen tulkinta on ehdottoman tärkeää. 
Eläin ei koskaan valehtele, meidän tehtävä on vain oppia tuntemaan mitä se haluaa.


Mikäli tunne on positiivinen, käytöksen uusiutumisen mahdollisuus on tonennäköisempi. Mikäli eläin ei saa mitään, tai siihen liittyy jotain negatiivista, käytöksen uusiminen on epätodennäköisempää.Jaana Rajamäen kanakurssilta, 2016
Pyrkimykseni eläintenkouluttajan työssä on saada eläin toimimaan vapautuneesti, oivaltamaan ja ratkaisemaan mahdollisimman paljon itse. Ihminen on se, joka ohjaa käytöksellään toivottuun asiaan, ja antaa siitä palautteen. Palaute on aina sellainen, joka lisää eläimen hyvää oloa sekä tukee oppimista. Mikään ei ole kauniimpaa kuin saumaton yhteistyö ja vuorovaikutus!

Koulutuksessa negatiivinen ja positiivinen toimivat aina vastaparina!


"Usein kouluttaessa ihmisten reagointikyky kehittyy vasta tekniikkaharjoittelun myötä. Kouluttamisen mekaaniset taidot hioutuvat tekemisen ja lukuisten toistojen kautta sujuvaksi. Eläintä on helpoin kouluttaa silloin, kun tiedämme mitä teemme. Aivot eivät voi antaa käskyjä, jollei taidot ja tiedot ole tallentunut työmuistiimme."


Mekaaniset koulutustaidot ovat ykkösasioita, joita hoen kaikille eläimiään kouluttaville. Kursseillani ensimmäiset asiat ovat teknisten taitojen hiominen ja treenaaminen. 

Koska, mitä hyötyä on kouluttaa palkkion avulla, jos ajoitus ja kriteeri eivät ole kohdallaan, palkkio ei miellytä eläintä, se ei tee pyydettyä asiaa, tai kumpikaan ei tarkkaan tiedä mitä tekee, tai mitä asiaa halutaan itseasiassa edes vahvistaa?

Koulutustyö kursseilla ja koulutuksissa painottuu ihmisten ohjaamiseen. Ihmistuntemus ja asiakaspalvelu ovat avainasemassa laadukkaassa koulutsutyössä. He tuovat koulutustyöhön oman haasteensa, sillä he ovat motorisesti, oppijoina, tiedon vastaanottajina ja persoonina hyvin erilaisia. Puhumattakaan heidän oppimishistoriaansa.

Tämä on suurin syy, miksi vedän vain pienryhmiä, ja keskityn erittäin yksilökohtaiseen kouluttamiseen ja ihmisten opettamiseen sekä ohjaamiseen. Näin oppii myös kaikista parhaiten koulutettava eläin.- Marianne Kundert, ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja